ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Drodzy Parafianie !
Kolejny raz pochylamy się nad tajemnicą wcielenia Boga, nad tajemnicą narodzin Boga – Człowieka.
Milkną nasze usta wobec ogromu miłości Ojca do świata. Wpatrzeni w światłość betlejemskiej groty trwamy w radosnym uwielbieniu i dziękczynieniu.
Pokora Syna Bożego, pokora Jego Matki przemienia nasze serca przygotowując na pełniejsze zjednoczenie z Jezusem – Małym Dziecięciem, Boską Hostią, Pierworodnym Barankiem.
Niech Miłość, która rodzi się w naszych duszach podczas każdej Komunii Świętej, podczas każdego zasłuchania w Słowo Boże promieniuje swym blaskiem jak betlejemska gwiazda i prowadzi napotkanych ludzi na drogi Jezusa Zbawiciela.
W tym Świętym czasie życzymy obfitego Bożego błogosławieństwa i wszelkiej pomyślności.
Szczere życzenia wraz z modlitwą, łamiąc się z wami wigilijnym opłatkiem składają
Ks. Krzysztof Proskura – proboszcz
Ks. Grzegorz Garbacz – wikariusz