Zaproszenie na rekolekcje


Rekolekcje
Ewangelizacyjne
Odnowy


 1. Co znaczy słowo REO?
  R – Rekolekcje
  E – Ewangelizacyjne
  O – Odnowy
 2. Jaki jest cel rekolekcji REO?
  W czasie rekolekcji głoszone jest podstawowe orędzie chrześcijańskie o Bogu, który kocha, o Jezusie Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał dla zbawienia każdego człowieka, o Duchu Świętym, który uświęca i daje moc do szczęśliwego życia zgodnego z wolą Boga. Rekolekcje prowadzą do spotkania z Bogiem, doświadczenia Jego miłości, a także do pogłębionej decyzji oddania się Chrystusowi jako Panu.
  REO przygotowuje do modlitwy o nowe wylanie Ducha Świętego. Od nich rozpoczyna się droga formacji. Są odpowiednikiem Seminarium życia w Duchu Świętym.
 3. REO to:
  • start na drodze dojrzałej i pogłębionej wiary;
  • zmiana życia na życie ucznia Jezusa;
  • zmiana wiary na wiarę żywą.
 4. Dla kogo są rekolekcje REO?
  • Dla wszystkich, którzy ukończyli 17 lat;
  • Dla pobożnych, którzy wszystko wiedzą, ale widzą potrzebę nawrócenia;
  • Dla osób rzadko chodzących do kościoła;
  • Dla osób mocno i słabo wierzących;
  • Dla osób poszukujących Boga.
  Na seminarium REO nie trzeba się wcześniej zgłaszać, zapisy są prowadzone na pierwszym spotkaniu.
  Schemat rekolekcji stacjonarnych jest następujący:
  Cotygodniowe spotkanie trwające około 1,5h, w czasie którego:
  • głoszona jest tematyczna katecheza;
  • odbywa się spotkanie w kilkuosobowej grupce dzielenia. Uczestnicy otrzymują teksty z Pisma Świętego do rozważana i przemodlenia w ciągu tygodnia – codziennie po jednym przez 15 minut. Dynamika rekolekcji skierowana jest w stronę osobistego doświadczania treści, które często doskonale już znamy. Dzięki temu wiara staje się żywa a relacja z Bogiem osobowa.
 5. Kto może prowadzić rekolekcje REO?
  Za rekolekcje odpowiedzialni są księża opiekunowie grup Odnowy w Duchu Świętym przy danej parafii. Rekolekcje odbywają się wyłącznie za zgodą miejscowego proboszcza. Prowadzącymi rekolekcje mogą być osoby świeckie, pod warunkiem, że działają z polecenia i misji Kościoła Katolickiego, czyli w jedności z władzami duchowymi parafii, diecezji. Osobom prowadzącym najczęściej pomagają animatorzy prowadzący grupki dzielenia, grupa muzyczna wspierająca wspólną modlitwę podczas spotkań.
 6. Czy muszę wstępować do Odnowy w Duchu Świętym po skończonych rekolekcjach?
  Rekolekcje zachęcają do wstąpienia do jakiejś wspólnoty w Kościele, tak aby wiara pozostawała żywa. Wybór wspólnoty pozostawiony jest indywidualnie każdemu rekolektantowi.

Początek rekolekcji w BAZYLICE PW. NARODZENIA NMP W CHEŁMIE
– 6 MAJA 2019 O GODZ. 19.00 W SALI RÓŻAŃCOWEJ
Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO) są propozycją dla Ciebie, jeśli:
• w swoim sercu przeżywasz jakąś tęsknotę za Bogiem
• wydaje Ci się, że Go nie znasz, lub znasz za mało
• straciłeś sens swojego życia, lub pogubiłeś się w życiu
• a może jesteś zadowolony ze swojego życia i nie chcesz niczego zmieniać?
Proszę przyjdź, a przekonasz się, że można być jeszcze bardziej zadowolonym i żyć pełniej niż kiedykolwiek.
Rekolekcje prowadzą do spotkania z Bogiem, który kocha miłością niezmienną i bezwarunkową, do pogłębionej decyzji oddania się Chrystusowi jako Panu.