VI Niedziela Wielkanocna – Wizytacja Kanoniczna

1. Bogu samemu w Trójcy Jedynemu należą się słowa podziękowania za dany nam czas wizytacji kanonicznej w naszej parafii.
2. Dziękujemy J.E. Ks. Arcybiskupowi Stanisławowi Budzikowi, za obecność pośród nas, za sprawowaną eucharystię i skierowane do nas Słowo Boże oraz za udzielony sakrament bierzmowania naszej młodzieży.
3. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim obecnym pośród nas księżom na czele z Ks. Jarosławem Orkiszewskim – Dyrektorem Ekonomicznym naszej Archidiecezji.
4. Dziękujemy bezimiennie wszystkim, którzy trudzili się w przygotowaniach do dzisiejszej wizytacji; osobom sprzątającym kościół i jego otoczenie.
5. Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim rodzinom za przejaw życzliwości i wsparcia w postaci darów na dzisiejszy stół, za ciasta ale nie tylko; dziękujemy za ciasta z Busówna, Wierzbicy, Staszyc, dziękujemy Paniom, które trudzą się w kuchni.
6. Dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowania do dzisiejszej wizytacji: czytającym, śpiewającym, Katechetce, Szafarzowi, ministrantom, organiście, Ks. Grzegorzowi.
7. Została pomalowana brama wjazdowa przy kaplicy w Staszycach, jest to ofiara Małgorzaty i Piotra Wojciechowskich ze Staszyc, serdeczne Bóg zapłać za ofiarę.
8. Zapraszamy na nabożeństwa majowe w dni powszednie o godz. 16.30 a w niedzielę o godz. 15.30. Szczególnie zapraszamy dzieci i młodzież.
9. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:
Zapowiedź druga;
Marek Drochomerecki kawaler z Wierzbicy
i Katarzyna Zuzanna Winiarska panna z Chylina oboje Par. Tut.
Jeżeli ktoś zna przeszkody uniemożliwiające zawarcie małżeństwa prosimy o zgłoszenie ich w kancelarii.