V Niedziela Wielkanocna

1. Dziękujemy serdecznie Ks. Dziekanowi Waldemarowi Sądeckiemu proboszczowi Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie za skierowane do nas Słowo Boże oraz za przewodniczenie dzisiejszej liturgii.
2. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim obecnym pośród nas księżom.
3. Dziękujemy za sprzątanie kościoła z kolejki: P. Irenie Tatarskiej, Lucynie i Jerzemu Niewińskim, Reginie Pudełko, Stanisławowi Dejneka, Grażynie Kozyra, Stefanii Kęcik, Dorocie Roman, Bożenie Spadło. Dziękujemy za ofiarę 80 zł.
4. Dziękujemy za posprzątania otoczenia wokół kościoła w środę i czwartek przed odpustem, dziękujemy za wyplewienie klombów, skoszenie trawy, umycie okien i drzwi, wywiezienie gruzu i popiołu. Dziękujemy P. Marii Wilczewskiej, Henryce Wilczewskiej, Helenie Mazurek, Renacie Szpeflik, Elżbiecie Banach, Stanisławie Tabor, Irenie Skrochockiej, Zdzisławowi Bukszyńskiemu, Józefowi Dziewulskiemu, Franciszkowi Hanc, Januszowi Rybaczuk, Zbigniewowi Rybińskiemu, Jerzemu Niewińskiemu, Krzysztofowi Misiurek, Wiesławowi Kniaziuk, Małgorzacie i Andrzejowi Chlebiuk i bezimiennie kilku osobom
5. Dziękujemy strażakom: Piotrowi, Pawłowi, Mirosławowi Błażejewiczom, Sebastianowi Radzickiemu, Adamowi Romanowi, Kamilowi i Zdzisławowi Bukszyńskim za oczyszczenie dachu z patyków po kawkach.
6. Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom, które włączyły się oprawę dzisiejszej mszy św.: czytającym, śpiewającym, niosącym chorągwie i feretrony, dzieciom, ministrantom, organiście.
7. Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim rodzinom za przejaw życzliwości i wsparcia w postaci darów na dzisiejszy stół, dziękujemy za ciasta, dziękujemy osobom trudzącym się w kuchni.
8. Pani Halinie – Katechetce dziękuję za zaangażowanie i wszelką pomoc.
9. We wtorek rozpoczyna się miesiąc maj. Zapraszamy na nabożeństwa majowe w dni powszednie o godz. 16.30 a w niedzielę o godz. 15.30. Szczególnie zapraszamy dzieci i młodzież.
10. W czwartek obchodzimy uroczystość NMP Królowej Polski – głównej patronki Polski, porządek mszy św. niedzielny.
11. W tym tygodniu przypada I Czwartek, I Piątek i I Sobota. W czwartek po mszy o godz. 17.00 Nabożeństwo I Czwartkowe; W piątek od godz. 15.00 wystawienie Najśw. Sakramentu, msza o 17.00; w sobotę o godz. 17.00 msza w intencji Kół Żywego Różańca;
12. Bóg zapłać za ofiarę na kościół: Jerzy Niewiński -100 zł
13. Informujemy, że 6 maja odbędzie się w naszej parafii Wizytacja Kanoniczna przeprowadzi ją Ks. Abp Stanisław Budzik. Program jest następujący:
7.30 msza w Staszycach;
9.00 msza w kościele – sprawozdanie z życia parafii, obłóczyny kanonickie;
10.30 msza w Pniównie;
11.30 spotkanie z Radą Parafialną;
12.00 msza w kościele – Bierzmowanie;
po obiedzie modlitwa na cmentarzu i odwiedziny osoby chorej;
15.30 nabożeństwo majowe;
16.00 msza w kościele.
14. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:
Zapowiedź druga:
Sebastian Ochman cywilnie związany
i Aleksandra Kozak cywilnie związana oboje z Pniówna Par. Tut.
Franciszek Michalski kawaler z Wierzbicy Par. Tut.
i Katarzyna Barbara Pogorzelska panna z Kol. Ludwinów Par. Syczyn
Zapowiedź pierwsza:
Jarosław Robert Watrak kawaler z Wierzbicy Par. Tut.
i Aleksandra Marciniak panna z Piotrawina Par. Jastków
Jeżeli ktoś zna przeszkody uniemożliwiające zawarcie małżeństwa prosimy o zgłoszenie ich w kancelarii.
15. Informujemy, że Arcybiskup Metropolita Lubelski udzielił dyspensy od obowiązku powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych w piątek, 4 maja br., wszystkim wiernym Archidiecezji Lubelskiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie Archidiecezji. Zachęcił jednocześnie do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności.