Uroczystość Bożego Ciała

  1. Dziękujemy za sprzątanie kościoła: P. Zuzannie Broneckiej, Karolinie Broneckiej, Mariannie Korniak, Annie Karczewskiej, Grażynie Czochara . Dziękujemy za ofiarę 50 zł.
  2. Dziękujemy P. Stanisławowi Dobrowolskiemu z Wólki Tarnowskiej za polakierowanie rzeźb przed kościołem.
  3. Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom, które włączyły się oprawę dzisiejszej mszy św.: czytającym, śpiewającym, niosącym chorągwie i feretrony, dzieciom, ministrantom, organiście.
  4. Pani Halinie – Katechetce dziękujemy za zaangażowanie i wszelką pomoc.
  5. Zapraszamy na Nabożeństwa czerwcowe w dni powszednie o godz. 16.30, a w niedzielę o godz. 15.30.
  6. Dziękujemy za ofiary na kościół: bezimienna -50;
  7. Informujemy, że Arcybiskup Metropolita Lubelski, udzielił dyspensy od obowiązku powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych w dniu 1 czerwca br. wszystkim wiernym Archidiecezji Lubelskiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie Archidiecezji. Zachęcił jednocześnie do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności.