PRZYGOTOWANIE DO SAKREMENTU BIERZMOWANIA

Harmonogram spotkań kandydatów do bierzmowania:

• GRUPA 1- Wierzbica, Wierzbica-Osiedle
SPOTKANIA W II PIĄTEK MIESIĄCA
PO MSZY O GODZ. 17:00

W terminach: 14.10.2022 r.; 11.11.2022 r.; 09.12.2022 r.

• GRUPA 2 – Busówno, Busówno-Kolonia, Chylin, Władysławów, inne
SPOTKANIA W III PIĄTEK MIESIĄCA
PO MSZY O GODZ. 17:00

W terminach: 21.10.2022 r.; 18.11.2022 r.; 16.12.2022 r.