Nowa Rada Duszpasterska

1. Dziewulski Józef Busówno
2. Skuza Konrad Busówno
3. Szpeflik Renata Kol. Busówno
4. Chlebiuk Andrzej Wierzbice-Osiedle – Pogodna
5. Sidorowski Janusz Wierzbica-Osiedle – Słoneczna
6. Wójcicki Jan Wierzbica-Osiedle – Kasztanowa
7. Rybaczuk Halina Wierzbica-Osiedle – Kasztanowa
8. Kapeluszny Szczepan Wierzbica-Osiedle – Leśna
9. Bednarek Jan Wierzbica-Osiedle – Parkowa
10. Hanc Franciszek Wierzbica-Osiedle – Parkowa
11. Kniaziuk Wiesław Wierzbica-Osiedle – Promyk
12. Bukszyński Zdzisław Wierzbica Wieś
13. Rybiński Zbigniew Wierzbica Wieś
14. Gilewska Bożena Chylin
15. Stefański Leszek Chylin
16. Kula Ryszard Chylin Wielki
17. Boraczuk Jarosław Pniówno
18. Waliłko Stanisław Pniówno
19. Bochyńska Barbara Kol. Pniówno
20. Zięba Zofia Staszyce

Z wyboru ks. Proboszcza:
Bartosz Jan – Leśna
Paulina Spadło – Busówno SKR