MISJE PARAFIALNE

11 – 18 PAŹDZIERNIKA 2020

MODLITWA
O DOBRE PRZYGOTOWANIE MISJI ŚWIĘTYCH

Miłosierny Boże!
Ty chcesz, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Prosimy Cię, ześlij obfite błogosławieństwo na dzieło misji parafialnych, do których przygotowuje się nasza wspólnota.
Napełnij nas pragnieniem ratowania dusz i zbawienia własnego i naszych braci i sióstr. Pozwól sługom Twoim, misjonarzom, odważnie głosić Słowo Boże tym, nad którymi będziesz wyciągał Ojcowskie ramiona w sakramentach Kościoła.
Maryjo, która jesteś nam przewodniczką na drodze wiary, zgromadź swym matczynym wstawiennictwem nas – synów i córki Kościoła, abyśmy mogli słuchać i z wiarą przyjąć głoszone słowo. Tobie się zawierzamy wołając:

„Pod Twoją obronę ….”

Prowadzą: Ks. mgr lic. Mirosław Bielecki
Ks. mgr lic. Sylwester Brzozowski

11 PAŹDZIERNIK 2020 – NIEDZIELA
Temat dnia: „Kościół i jego geneza”
Rozpoczęcie Misji Świętych

8.00 – Msza św. z nauką misyjną – Staszyce
9.00 – Msza św. z nauką misyjną
10.30 – Msza św. z nauką misyjną – Pniówno
11.30 – Msza św. z nauką misyjną
16.00 – Msza św. z nauką misyjną
20.00 – Apel Jasnogórski
/przychodzimy całymi rodzinami, ze świecami/

12 PAŹDZIERNIK 2020 – PONIEDZIAŁEK
Temat dnia: „Kościół uwielbiony”
Modlimy się za zmarłych

9.00 – Msza św. z nauką misyjną
15.00 – Msza św. z nauką misyjną – Staszyce
17.00 – Msza św. z nauką misyjną
20.00 – Apel Jasnogórski
/przychodzimy całymi rodzinami, ze świecami/

13 PAŹDZIERNIK 2020 – WTOREK
Temat dnia: „Kościół w cierpieniu”
Modlimy się za doświadczających cierpienia, choroby i samotności.

Pomóżmy chorym dotrzeć do kościoła.
Ciężko chorych kapłani odwiedzą w domach.

9.00 – Msza św. z nauką misyjną
i udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych
15.00 – Msza św. z nauką misyjną – Pniówno
17.00 – Msza św. z nauką misyjną
i udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych
20.00 – Apel Jasnogórski
/przychodzimy całymi rodzinami, ze świecami/

14 PAŹDZIERNIK 2020 – ŚRODA
Temat dnia: „Kościół w oczyszczeniu”
Dzień przygotowania do Sakramentu Pokuty

9.00 – Msza św. z nauką misyjną
15.00 – Msza św. z nauką misyjną – Staszyce
17.00 – Msza św. z nauką misyjną
20.00 – Apel Jasnogórski
/przychodzimy całymi rodzinami, ze świecami/

15 PAŹDZIERNIK 2020 – CZWARTEK
Temat dnia: „Eucharystia – wspólnota Boga z ludźmi”
Dzień spowiedzi

9.00 – Spowiedź
9.30 – Msza św. z nauką misyjną
15.00 – Msza św. z nauką misyjną – Pniówno
16.30 – Spowiedź
17.00 – Msza św. z nauką misyjną
20.00 – Apel Jasnogórski
/przychodzimy całymi rodzinami, ze świecami/

16 PAŹDZIERNIK 2020 – PIĄTEK
Temat dnia: „Matka Pana i Kościół”

9.00 – Msza św. z nauką misyjną
17.00 – Droga Krzyżowa /rozpoczęcie w amfiteatrze/,
– Poświęcenie Krzyża Misyjnego
/przychodzimy całymi rodzinami, ze świecami/
18.00 – Msza św. z nauką misyjną

17 PAŹDZIERNIK 2020 – SOBOTA
Temat dnia: „Rodzina Kościołem domowym”
Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich na każdej Mszy Świętej

9.00 – Msza św. z nauką misyjną
17.00 – Msza św. z nauką misyjną
20.00 – Apel Jasnogórski
/przychodzimy całymi rodzinami, ze świecami/

18 PAŹDZIERNIK 2020 – NIEDZIELA
Temat dnia: „Idźcie i nauczajcie”
Zakończenie Misji Świętych

8.00 – Msza św. z nauką misyjną – Staszyce
9.00 – Msza św. z nauką misyjną
10.30 – Msza św. z nauką misyjną – Pniówno
11.30 – Msza św. z nauką misyjną
16.00 – Msza św. z nauką misyjną