III Niedziela Wielkanocna – odpust ku czci św. Wojciecha

 1. Dziękujemy J.E. Ks. Biskupowi Arturowi Mizińskiemu Sekretarzowi Generalnemu KEP, za obecność pośród nas, za sprawowaną eucharystię i skierowane do nas Słowo Boże oraz za udzielony sakrament bierzmowania naszej młodzieży.
 2. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim obecnym pośród nas księżom na czele z Ks. Jerzym Ćwikiem – pracownikiem Sądu Metropolitalnego w Lublinie za skierowane do nas Słowo Boże oraz za przewodniczenie dzisiejszej liturgii..
 3. Dziękujemy Pani Wójt Bożenie Deniszczuk za obecność.
 4. Dziękujemy rodzicom młodzieży przystępującej do bierzmowania za posprzątania otoczenia wokół kościoła, za wyplewienie klombów, skoszenie trawy, umycie okien i drzwi. Dziękujemy im także za ofiarowanie do kościoła pulpitu pod ewangeliarz i ornatu.
 5. Dziękujemy bezimiennym sponsorom za ufundowanie tronu na ołtarz pod monstrancję.
 6. Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim rodzinom za przejaw życzliwości i wsparcia w postaci darów na dzisiejszy stół – za ciasta. Dziękujemy tym, którzy trudzą się w kuchni.
 7. Dziękujemy za obecność i zaangażowanie Ochotniczym Strażom Pożarnym.
 8. Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom, które włączyły się oprawę dzisiejszej mszy św.: czytającym, śpiewającym, niosącym chorągwie i feretrony, dzieciom, ministrantom, organiście, ks. Grzegorzowi.
 9. Pani Halinie – Katechetce dziękuję za zaangażowanie i wszelką pomoc.
 10. Zapraszamy na nabożeństwa majowe w dni powszednie o godz. 16.30 a w niedzielę o godz. 15.30. Szczególnie zapraszamy dzieci i młodzież.
 11. Bóg zapłać za ofiary na kościół.
 12. Za tydzień taca przeznaczona będzie na Seminarium Duchowne w Lublinie.